Img 3736
Img 3738

Ivan från Hammarby

Ivan är en elegant hingst med härlig smidighet, vackra gångarter och fantastiskt lynne.
 
FEIF-id
SE2007108169
Far
Berserkur frá Stykkishólmi
Mor
Hilda frá Árbæ
Licens
Hingstlicens
Ivan är en elegant hingst med härlig smidighet, vackra gångarter och fantastiskt lynne. Han verkar i stor utsträckning lämna högställda avkommor med mjuk karaktär och mycket tölt. Ivan tar emot ston på Stall Benje utanför Kristianstad hela säsongen. Välkommen med ditt sto.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,0 
9,0 
8,5 
9,0
7,0 
8,0 
8,5 
7,0 
8,36 
BLUP
102
118
111
116
88
105
106
87
112
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
9,0 
9,0 
5,0 
9,5
9,0 
9,5 
8,0
9,0 
8,5 
8,39 
BLUP
117
119
89
118
115
126
96
118
111
 
Total bedömning
8,38 
 
Total BLUP
113
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,0 
102
Hals-manke-bog
9,0 
118
Rygg-kors
9,0 
111
Proportioner
9,0 
116
Ben
7,0 
88
Benställning
8,0 
105
Hovar
8,5 
106
Man svans
7,0 
87
Totalt
8,36 
112
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
9,0 
117
Trav
9,0 
119
Pass
5,0 
89
Galopp
9,5
118
Spirit
9,0 
115
Helhetsintryck
9,5 
126
Skritt
8,0
96
Långsam tölt
9,0 
118
Galopp
8,5 
Totalt
8,39 
111
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,38 
113
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-03-01 - 2018-11-01
Syd 
Färlöv  
0708774099
Intervall:
2018-03-01 - 2018-11-01
Region:
Syd 
Ort:
Färlöv  
Telefon:
0708774099