Hrodur vm2
Hrodur vm1
Hrodur original ishestnews

Hróður från Gröna Gången

Bedömd som femåring till 8.32
 
FEIF-id
SE2012104116
Far
Arður frá Brautarholti
Mor
Hríma frá Hofi
Licens
Hingstlicens
Hrodur bedömdes på Backome i juni 2017 med totalen 8.32. Han är 5 år gammal och är bedömd som fyrgångare. Han fick 5 st 9or och 2 st 9.5 i sin bedömning. Hrodur representerade Sverige på avelsvm i Holland 2017. Rabatt till bedömda ston samt ston som har avkommor bedömda i klass 1.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,0 
8,5 
8,5 
9,0
8,0 
8,0 
8,0 
9,0 
8,39 
BLUP
105
113
106
119
98
106
109
102
117
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
9,0 
9,5 
5,0 
8,0
9,0 
9,5 
7,0
9,0 
7,5 
8,27 
BLUP
118
122
93
112
117
126
88
112
113
 
 
Totalbedömning
8,32 
 
Total BLUP
117
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,0 
105
Hals-manke-bog
8,5 
113
Rygg-kors
8,5 
106
Proportioner
9,0 
119
Ben
8,0 
98
Benställning
8,0 
106
Hovar
8,0 
109
Man svans
9,0 
102
Totalt
8,39 
117
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
9,0 
118
Trav
9,5 
122
Pass
5,0 
93
Galopp
8,0
112
Spirit
9,0 
117
Helhetsintryck
9,5 
126
Skritt
7,0
88
Långsam tölt
9,0 
112
Galopp
7,5 
Totalt
8,27 
113
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,32 
117
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-04-01 - 2018-05-11
Mälardalen 
74594 ENKÖPING 
070-6043595
Intervall:
2018-04-01 - 2018-05-11
Region:
Mälardalen 
Ort:
74594 ENKÖPING 
Kontaktperson:
Telefon:
070-6043595
2018-05-12 - 2018-08-01
Mälardalen 
783 93 STORA SKEDVI 
Intervall:
2018-05-12 - 2018-08-01
Region:
Mälardalen 
Ort:
783 93 STORA SKEDVI 
Kontaktperson:
Telefon:
2018-08-01 - 2018-09-30
Mälardalen 
74594 ENKÖPING 
Intervall:
2018-08-01 - 2018-09-30
Region:
Mälardalen 
Ort:
74594 ENKÖPING 
Kontaktperson:
Telefon: