Img 6478
Img 6502
Img 6737

Flosi från Rooslunda

,
 
FEIF-id
SE2003102240
Far
Meitill frá Kjarnholtum I
Mor
Vænting från Rooslunda
Licens
Hingstlicens
Flott femgångshingst efter Meitill fra Kjarnholtum! Blev som fyraåring Sveriges högst bedömda fyraåring!
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
7,5 
8,0 
7,5 
8,0
7,0 
7,0 
7,5 
8,5 
7,64 
BLUP
97
94
93
97
92
99
87
96
88
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,0 
9,0 
8,5 
8,5
8,5 
8,5 
8,5
8,0 
8,5 
8,44 
BLUP
106
107
105
100
105
107
98
106
107
 
 
Totalbedömning
8,12 
 
Total BLUP
103
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
7,5 
97
Hals-manke-bog
8,0 
94
Rygg-kors
8,0 
93
Proportioner
8,0 
97
Ben
7,0 
92
Benställning
7,0 
99
Hovar
7,5 
87
Man svans
8,5 
96
Totalt
7,64 
88
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,0 
106
Trav
9,0 
107
Pass
8,5 
105
Galopp
8,5
100
Spirit
8,5 
105
Helhetsintryck
8,5 
107
Skritt
8,5
98
Långsam tölt
8,0 
106
Galopp
8,5 
Totalt
8,44 
107
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,12 
103
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-06-01 - 2018-10-31
Syd 
Kykrhult 
0046733853159
Intervall:
2018-06-01 - 2018-10-31
Region:
Syd 
Ort:
Kykrhult 
Kontaktperson:
Telefon:
0046733853159