Riddari ras1web
Riddari star 20170311
Riddari galopp 20180408
Riddari star 20180408

Riddari från Stenholmen

Garrisonen Riddari från Stenholmen har visat med mycket fina siffrors vid unghästbedömning. Skall exteriörvisas 2018 och tränas för ridvisning 2019.
 
FEIF-id
SE2014106103
Far
Garri frá Reykjavík
Mor
Rás från Stenholmen
Licens
BLUP 10 ston
Intressant BLUP unghingst. Mamma Rás från Stenholmen är avelsbedömd till 7.99 med 8,5 för tölt och 9 för kort tölt. Riddari är själv visad med mycket goda omdömen som unghäst liksom de tre syskon han har. Riddari är inriden och har mycket lovande gångarter. Rumsligt steg och mycket utstrålning. I maj 2018 skall han exteriörvisas och kommer därefter ta emot ett begränsat antal ston för handbetäckning.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUP
117
108
107
108
101
101
101
112
112
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUP
114
113
106
111
112
118
96
114
115
 
 
Totalbedömning
 
 
Total BLUP
117
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
 
117
Hals-manke-bog
 
108
Rygg-kors
 
107
Proportioner
  
108
Ben
 
101
Benställning
 
101
Hovar
 
101
Man svans
 
112
Totalt
 
112
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
 
114
Trav
 
113
Pass
 
106
Galopp
 
111
Spirit
 
112
Helhetsintryck
 
118
Skritt
 
96
Långsam tölt
 
114
Galopp
 
Totalt
 
115
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
 
117
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-05-15 - 2018-08-31
Öst 
58599 Linköping 
0708-671450
Intervall:
2018-05-15 - 2018-08-31
Region:
Öst 
Ort:
58599 Linköping 
Kontaktperson:
Telefon:
0708-671450