Img 4174

Prins från Knutshyttan

 
FEIF-id
SE2003102230
Far
Flipi från Österåker
Mor
Nótt från Knutshyttan
Licens
Hingstlicens
www.gardargislason.se
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,5 
9,5 
8,5 
9,0
8,5 
8,5 
9,0 
7,5 
8,88 
BLUP
116
130
113
122
103
105
110
91
128
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,5 
9,5 
8,5 
9,0
9,0 
9,0 
7,5
8,0 
9,0 
8,75 
BLUP
109
112
110
115
113
118
102
102
115
 
Total bedömning
8,81 
 
Total BLUP
121
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,5 
116
Hals-manke-bog
9,5 
130
Rygg-kors
9,5 
113
Proportioner
9,0 
122
Ben
8,5 
103
Benställning
8,5 
105
Hovar
9,0 
110
Man svans
7,5 
91
Totalt
8,88 
128
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,5 
109
Trav
9,5 
112
Pass
8,5 
110
Galopp
9,0
115
Spirit
9,0 
113
Helhetsintryck
9,0 
118
Skritt
7,5
102
Långsam tölt
8,0 
102
Galopp
9,0 
Totalt
8,75 
115
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,81 
121
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-05-01 - 2018-08-01
Mälardalen 
705 97 Glanshammar 
076-8115404
Intervall:
2018-05-01 - 2018-08-01
Region:
Mälardalen 
Ort:
705 97 Glanshammar 
Telefon:
076-8115404