Img 4174

Prins från Knutshyttan

 
FEIF-id
SE2003102230
Far
Flipi från Österåker
Mor
Nótt från Knutshyttan
Licens
Hingstlicens
www.gardargislason.se
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,5 
9,5 
8,5 
9,0
8,5 
8,5 
9,0 
7,5 
8,88 
BLUP
114
132
113
123
103
106
109
90
129
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,5 
9,5 
8,5 
9,0
9,0 
9,0 
7,5
8,0 
9,0 
8,75 
BLUP
110
111
109
114
114
120
102
103
116
 
 
Totalbedömning
8,81 
 
Total BLUP
122
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,5 
114
Hals-manke-bog
9,5 
132
Rygg-kors
9,5 
113
Proportioner
9,0 
123
Ben
8,5 
103
Benställning
8,5 
106
Hovar
9,0 
109
Man svans
7,5 
90
Totalt
8,88 
129
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,5 
110
Trav
9,5 
111
Pass
8,5 
109
Galopp
9,0
114
Spirit
9,0 
114
Helhetsintryck
9,0 
120
Skritt
7,5
102
Långsam tölt
8,0 
103
Galopp
9,0 
Totalt
8,75 
116
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,81 
122
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-05-01 - 2018-08-01
Mälardalen 
705 97 Glanshammar 
076-8115404
Intervall:
2018-05-01 - 2018-08-01
Region:
Mälardalen 
Ort:
705 97 Glanshammar 
Kontaktperson:
Telefon:
076-8115404