Img 1102
Img 0991

Arður frá Lundum II

Fyrgångshingst bedömd som 5-åring med Rid 8.39 Ext 8.28
 
FEIF-id
IS2003136409
Far
Skorri frá Gunnarsholti
Mor
Auðna frá Höfða
Licens
Hingstlicens
Arður är en vacker fyrgångshingst med en fantastisk talang. Han är elastisk, kraftfull och självbärig det i kombination med en enorm arbetsvilja ger en ridbarhet utöver det vanliga.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,5 
8,5 
8,0 
8,5
7,5 
8,0 
8,5 
8,5 
8,28 
BLUP
109
111
104
101
95
105
108
108
110
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
9,0 
9,0 
5,0 
9,0
9,0 
9,0 
8,5
9,0 
9,0 
8,39 
BLUP
113
116
84
116
112
120
105
117
107
 
Total bedömning
8,34 
 
Total BLUP
109
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,5 
109
Hals-manke-bog
8,5 
111
Rygg-kors
8,5 
104
Proportioner
8,5 
101
Ben
7,5 
95
Benställning
8,0 
105
Hovar
8,5 
108
Man svans
8,5 
108
Totalt
8,28 
110
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
9,0 
113
Trav
9,0 
116
Pass
5,0 
84
Galopp
9,0
116
Spirit
9,0 
112
Helhetsintryck
9,0 
120
Skritt
8,5
105
Långsam tölt
9,0 
117
Galopp
9,0 
Totalt
8,39 
107
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,34 
109
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon