Img 1102
Img 0991

Arður frá Lundum II

Fyrgångshingst bedömd som 5-åring med Rid 8.39 Ext 8.28
 
FEIF-id
IS2003136409
Far
Skorri frá Gunnarsholti
Mor
Auðna frá Höfða
Licens
Hingstlicens
Arður är en vacker fyrgångshingst med en fantastisk talang. Han är elastisk, kraftfull och självbärig det i kombination med en enorm arbetsvilja ger en ridbarhet utöver det vanliga.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,5 
8,5 
8,0 
8,5
7,5 
8,0 
8,5 
8,5 
8,28 
BLUP
110
111
103
100
95
107
109
108
110
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
9,0 
9,0 
5,0 
9,0
9,0 
9,0 
8,5
9,0 
9,0 
8,39 
BLUP
113
115
84
116
112
120
106
116
106
 
 
Totalbedömning
8,34 
 
Total BLUP
108
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,5 
110
Hals-manke-bog
8,5 
111
Rygg-kors
8,5 
103
Proportioner
8,5 
100
Ben
7,5 
95
Benställning
8,0 
107
Hovar
8,5 
109
Man svans
8,5 
108
Totalt
8,28 
110
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
9,0 
113
Trav
9,0 
115
Pass
5,0 
84
Galopp
9,0
116
Spirit
9,0 
112
Helhetsintryck
9,0 
120
Skritt
8,5
106
Långsam tölt
9,0 
116
Galopp
9,0 
Totalt
8,39 
106
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,34 
108
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-07-06 - 2018-09-30
 
 
0705092809
Intervall:
2018-07-06 - 2018-09-30
Region:
 
Ort:
 
Kontaktperson:
Telefon:
0705092809