Pris
Ext
Huvud

Þórálfur frá Prestsbæ

Världens högst bedömda hingst genom alla tider. Toppstammad med hederspremierade föräldrar i flera led.
 
FEIF-id
IS2009101167
Far
Álfur frá Selfossi
Mor
Þoka frá Hólum
Licens
Hingstlicens
Kontrakt, pris och mer info finns på Þórálfurs på hemsida www.prastgarden.net Þórálfur tar under 2018 emot ett begränsat antal ston i Sverige under april-maj. Þórálfur är fullbokad i Sverige 2018. Tag kontakt för mer info om ev kö etc.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
7,5 
8,5 
8,0 
9,5
9,5 
9,0 
9,5 
9,0 
8,93 
BLUP
107
117
102
119
119
108
118
110
129
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,5 
9,0 
9,5 
9,0
9,5 
8,5 
9,0
8,0 
8,5 
8,95 
BLUP
115
117
120
117
120
119
109
109
125
 
Total bedömning
8,94 
 
Total BLUP
130
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
7,5 
107
Hals-manke-bog
8,5 
117
Rygg-kors
8,5 
102
Proportioner
9,5 
119
Ben
9,5 
119
Benställning
9,0 
108
Hovar
9,5 
118
Man svans
9,0 
110
Totalt
8,93 
129
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,5 
115
Trav
9,0 
117
Pass
9,5 
120
Galopp
9,0
117
Spirit
9,5 
120
Helhetsintryck
8,5 
119
Skritt
9,0
109
Långsam tölt
8,0 
109
Galopp
8,5 
Totalt
8,95 
125
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,94 
130
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-03-24 - 2018-06-04
Mälardalen 
 
+46 72-322 46 98
Intervall:
2018-03-24 - 2018-06-04
Region:
Mälardalen 
Ort:
 
Kontakt:
Telefon:
+46 72-322 46 98