Pris
Ext
Huvud

Þórálfur frá Prestsbæ

Världens högst bedömda hingst genom alla tider. Toppstammad med hederspremierade föräldrar i flera led.
 
FEIF-id
IS2009101167
Far
Álfur frá Selfossi
Mor
Þoka frá Hólum
Licens
Hingstlicens
Kontrakt, pris och mer info finns på Þórálfurs på hemsida www.prastgarden.net Þórálfur tar under 2018 emot ett begränsat antal ston i Sverige under april-maj. Þórálfur är fullbokad i Sverige 2018. Tag kontakt för mer info om ev kö etc.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
7,5 
8,5 
8,0 
9,5
9,5 
9,0 
9,5 
9,0 
8,93 
BLUP
105
116
102
119
119
109
119
109
129
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,5 
9,0 
9,5 
9,0
9,5 
8,5 
9,0
8,0 
8,5 
8,95 
BLUP
113
116
120
118
119
118
110
108
124
 
 
Totalbedömning
8,94 
 
Total BLUP
130
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
7,5 
105
Hals-manke-bog
8,5 
116
Rygg-kors
8,5 
102
Proportioner
9,5 
119
Ben
9,5 
119
Benställning
9,0 
109
Hovar
9,5 
119
Man svans
9,0 
109
Totalt
8,93 
129
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,5 
113
Trav
9,0 
116
Pass
9,5 
120
Galopp
9,0
118
Spirit
9,5 
119
Helhetsintryck
8,5 
118
Skritt
9,0
110
Långsam tölt
8,0 
108
Galopp
8,5 
Totalt
8,95 
124
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,94 
130
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-03-24 - 2018-06-04
Mälardalen 
 
+46 72-322 46 98
Intervall:
2018-03-24 - 2018-06-04
Region:
Mälardalen 
Ort:
 
Kontaktperson:
Telefon:
+46 72-322 46 98