Bild4
Bild1
Bild5
Bild8
Bild4

Limbó från Änghaga

Högst bedömda dubbelgula hingsten i värden. Limbo är en häst på miljonen. Hans första avkomma ska bedömas i år som fyraåring. Limbo är inte bara en flott tävlingshäst han kan ridas av de flesta och är mycket omtyckt på kurser och lektioner.
 
FEIF-id
SE2011102741
Far
Hósías fra Engholm
Mor
Prúð frá Strandarhöfði
Licens
Hingstlicens
Limbó är homozygot för gulanlaget, vilket innebär att han alltid ger sin gula färg vidare och ger hästar som t.ex. Isabell, Gulbrun och Gulsvart. Han är fölbedömd av Marlise Grimm till 8,07 som femgångare. 8.1 för exteriör, 8 för karaktär och 8.1 för gångarterna. Kommentar: Välproportionerat elegant föl, bär sig själv och visar fem väl separerade gångarter. Speciellt bra och mjuk tölt. Han har mjuka rörelser som går genom hela kroppen. Lynnet är helt perfekt, nyfiken, lyhörd och 100 % trygg. Han passar både dig som vill avla en vacker sporthäst som syns eller dig som vill ha en färgglad fritidshäst med mjuk tölt.
 
Bedömning
Exteriör
Huvud
Hals- manke- bog
Rygg- kors
Prop- ortioner
Ben
Ben- ställning
Hovar
Man svans
Totalt
Bedömning
8,0 
8,5 
9,0 
8,0
8,5 
7,5 
7,5 
7,5 
8,14 
BLUP
100
105
104
108
103
99
93
95
103
 
Ridegenskaper
Tölt
Trav
Pass
Galopp
Spirit
Helhets- intryck
Skritt
Långs tölt
Långs galopp
Totalt
Bedömning
8,0 
7,5 
8,5 
8,0
8,5 
8,0 
6,5
8,0 
7,5 
8,00 
BLUP
104
96
112
103
108
104
89
108
107
 
 
Totalbedömning
8,06 
 
Total BLUP
107
Exteriör
Bed
BLUP
Huvud
8,0 
100
Hals-manke-bog
8,5 
105
Rygg-kors
8,5 
104
Proportioner
8,0 
108
Ben
8,5 
103
Benställning
7,5 
99
Hovar
7,5 
93
Man svans
7,5 
95
Totalt
8,14 
103
 
Ridegenskaper
Bed
BLUP
Tölt
8,0 
104
Trav
7,5 
96
Pass
8,5 
112
Galopp
8,0
103
Spirit
8,5 
108
Helhetsintryck
8,0 
104
Skritt
6,5
89
Långsam tölt
8,0 
108
Galopp
7,5 
Totalt
8,00 
107
 
Totalt
Bed
BLUP
Totalt
8,06 
107
Stationering
Klicka på respektive stationering för betäckningsavtal samt mer info.
 
Plats
Intervall
Region
Ort
Kontaktperson
Telefon
2018-04-01 - 2018-08-30
Syd 
 
0725114868
Intervall:
2018-04-01 - 2018-08-30
Region:
Syd 
Ort:
 
Kontaktperson:
Telefon:
0725114868