Behandling av personuppgifter i Hestur

Med dina personuppgifter menar vi den data om dig du själv skriver in i Hestur eller som kommer fråb WorldFengur. Dessa uppgifter använder SIF Avel för att tillhandahålla tjänster samt utöva Jordbruksverkets uppdrag att sköta den svenska islandshästaveln.

Så här samlar vi in personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma in i Hestur på några olika sätt:

 • Du skriver själv in dem.
 • Vissa uppgifter hämtas från WorldFengur.
 • Vissa uppgifter som adress och liknande kan hämtas från extern leverantör baserat på personnummer.

Detta använder vi personuppgifter till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig
 • Krav för att fullgöra en för SIF Avel rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och SIF Avels intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.
 • Intresseavvägning eller berättigat intresse.
 • Behandling nödvändig för att skydda intressen av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandling nödvändig för utförande av uppgift av allmänt intresse eller som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

För att SIF Avel skall kunna utföra sitt uppdrag och ge dig service behöver vissa personuppgifter hanteras. Nedan hittar du information om vad SIF Avel använder dina data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänst

För att kunna driva en fungerande verksamhet krävs kontaktuppgifter, vi måste till exempel veta adressen dit vi skall skicka ett hästpass.

Rättslig grund: Krav för att fullgöra avtalet med dig

Myndighetsutövning

När SIF Avel utfärdar hästpass är detta myndighetsutövning.

Rättslig grund: Behandling nödvändig för utförande av uppgift av allmänt intresse eller som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter för att upptäcka och förhindra intrång och missbruk av tjänsterna. I detta ingår även användning av tjänsterna som strider mot användaravtalet. Exempel på detta är logg över inloggningar med BankID.

Rättslig grund: Krav för att fullgöra avtalet med dig samt Behandlingen ligger i både ditt och SIF Avels intresse

Ekonomiska underlag

Enligt lag är företag skyldiga att spara ekonomiska underlag i en viss tid. Detta gäller framförallt fakturor.

Rättslig grund: Krav för att fullgöra en för SIF Avels rättslig förpliktelse

Så här länge sparas personuppgifter

Uppgifterna i Hestur sparas i sju år. Om du inte loggat in de senaste sju åren tas ditt konto bort automatiskt.

Till vem lämnar SIF Avel ut personuppgifter

För att ett system som Hestur skall fungera behöver det kommunicera med omvärlden, i vissa fall behöver personuppgifter överföras till någon partner.

 • WorldFengur: Personuppgifter överförs till Worldfengur, tex ägare, uppfödare. Normalt räcker det med namn och WF-id.
 • Payson: Vid betalninge överförs vissa personuppgifter till Payson.
 • Ommh: SMS skickas av vår partner Ommh.
 • Bilder och filer: I den mån dokument och bilder lagras i Hestur sparas dessa hos Amazon S3 på Irland.
 • Agria: Enligt sponsoravtal med Agria djurförsäkringar tillhandahåller SIF Avel kontaktuppgifter till Agria på alla sopm har löst stoavgift.

Personuppgifter i WorldFengur

För frågor om personuppgifter i WorldFengur, kontakta WorldFengur.

Exportera och ta bort dina personuppgifter

För att exportera dina personuppgifter kan du logga in (med BankID) och gå till Min profil -> Personuppgifter. Där kan du exportera de uppgifter vi har om dig samt ta bort ditt konto.

Är du inte registrerad med personnummer får du kontakta din kansliet och antingen be dem lägga in det eller ta bort kontot. Av säkerhetskäl krävs inloggning med BankID och personnummer för export.

Personuppgifter i säkerhetskopior

Hestur säkerhetskopieras varje timma. Kopiorna sparas i upp till 60 dagar. När du tas bort från Hestur kan det alltså ta upp till 60 dagar innan dina data är borta från säkerhetskopiorna.